מחיקת חוב לבנק - הדרכים למחיקת חובות בנקים לעצמאים ושכירים

יוצאים מהמינוס

כל אחד מאיתנו ולא משנה באיזה שלב, לעיתים זקוק להלוואה כלשהי, אם זה לטובת בילוי ופנאי ואם לטובת צורכי מחייה, לפעמים בגלל עסק למכירה שסגרנו אותו ועדיין נשארנו עם מעט חובות ולעיתים לטובת השקעות או עם צפי להכנסות עתידיות... בכל מקרה קיימים מצבים בהם אנו זקוקים לתמיכה כלשהי, גם אם היא תמורת ריבית, בשוק מציעים לנו סוגים שונים של הלוואות ובפועל, כאשר אנו פונים ומתייעצים עם פקיד הבנק, לא תמיד אנו מבינים את מהות ההלוואה, מה אומרות המילים הקטנות ובפועל מה עדיף לנו לקחת, בכדי לעשות קצת סדר, כדאי שנבין איזה סוגים של הלוואות ניתנות למימוש באמצעות הבנקים.

הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן- המדד מתפרסם בכל חודש וקובע מה השינוי ואם היה, במחירים במשק מהחודש הקודם. בהתאם לשינוי, שיכול להיות חיובי או שלילי, נקבעת התוספת לריבית החודשית או השנתית, הקבועה של ההלוואה.

הלוואה במסלול ריבית קבועה- הלוואה זו אינה צמודת מדד והמחיר החודשי של ההחזר והריבית הוא סכום קבוע שלא משתנה עם ההתייקרות או ההוזלה של הריבית במשק.

הלוואה בריבית משתנה- הלוואה זו צמודה לשינויים במדד לפי מועדים שנקבעו מראש ולאחר תקופה ראשונית בה הריבית הייתה קבועה.

הלוואה צמודת פריים- בכל חודש או תקופה, קובע בנק ישראל את מחיר הפריים. בעת העמדת הלוואה מסוג זה, קובעים ריבית כנגזרת מהפריים, כלומר הפריים ותוספת של כמה אחוזים ממנו. אם הפריים עולה, עולה גם הריבית ולהפך.

הלוואת בלון- הלוואה גמישה בה ניתן להפריד את תשלומי הקרן מתשלומי הריבית כך שאפשר לשלם רק את הריבית וההצמדה עד למועד שנקבע לתשלום הקרן, שהוא בדרך כלל בתשלום אחד או שניים, בהלוואה זו ניתן לבחור בין מסלולי ריבית שונים. הלוואה זו ניתנת גם כאשר יש מידע על סכום כסף שעומד לקבל הלקוח, כמו תוכנית חיסכון שנפתחת, ועד לאותו מועד מקבל הלווה הלוואת בלון כמעין תקופת גישור.

תקופת גישור/ גרייס- בהלוואה זו ישלם הלווה רק את הריבית במהלך התקופה שנקבעה והקרן ישולם במלואו במועד שקובעים מראש, תקופת הגישור עומדת על חודשיים ומעלה.

הלוואת בולט- גם בהלוואה זו תשולם קודם הריבית ואת הקרן במועד שנקבע מראש, את המועד ניתן לדחות. שיעור הריבית בהלוואה זו נמוך ויש גמישות רבה, החיסרון הוא שאם לא נוכל להחזיר את ההלוואה במועד שנקבע ובתשלום אחד- סכנת הצטברות חובות. ההלוואה מאפשרת למשל לבצע רכישה גדולה על חשבון כסף עתידי אותו משלמים במועד שנקבע.

ישנם סוגים נוספים של הלוואות אותן מאפשר הבנק מידי פעם ובהתאם לקיומם של תנאים מסוימים, כגון תנאי סטודנט, תנאים בריבית מהנמוכה במשק, סכומים מסוימים למטרות מסוימות וכן בהתאם לסוג הבנק או לסוג האשראי.

לפעמים אתה לוקח את ההלוואה הכי טובה בעינך אך לבסוף אתה נופל, אז לטייקונים יעשו תספורת אבל ללקוח הקטן מחיקת חובות בנקים זה דבר נדיר
לחץ לכניסה לאתר alkoni-law.co.il לפרטים